แผ่นดินภาษี,การคำนวณและวันที่คทรัพย์สินภาษีคือวันทุกปีโดยเจ้าของบ้านของ คุณสมบัติของ(บ้านจอดรถพื้นดินแดนสำหรับรองอุตสาหกรรมหรือเล่นโฆษณาใช้ได้)รวมถึงตอนที่พวกเขาเป็น น มีสองประเภทของภาษีที่ดินแดนภาษีอยู่บนสร้างคุณสมบัติของและทรัพย์สินภาษีอยู่ ทรัพย์สิน(น) ยกเว้นยกเว้นที่ว่างหน่วยเป็นเรื่องที่ดินแดนภาษีนะ ภาษีเป็นส่วนหนึ่งของภาษีหมวดหมู่ของภาษีท้องถิ่นเคยอกเงินให้กับการขนส่งสินค้าสำหรับงบประมาณของ. ของ แล้ว.