ส่วนตัวรได้รับบาดเจ็บเหมือนเดิมมายความว่าคำที่บาดเจ็บเป็น กับ และเป็นกำหนดไว้ที่คอยขัดขวางการทรมานโดยคนที่อยู่ในร่างของเขา(ส่วนตัวรได้รับบาดเจ็บ)ในของมัความมั่งคั่ง(ทรัพย์สินความเสียหายหรือทางเศรษฐกิจ)หรือในของมันสิทธิของคนที่ไม่ใช่ (การสูญเสียของรักอันละเมิดกฎอย่างมีเกียรติน) มันเปิดขึ้นกับเหยื่อที่เป็นถูกต้องค่าตอบนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันเป็นผลของอาชญากรรม มันสื่อถึงความเสียหาย