ตัวอย่างของรวบรวมเอกสารของร้องเรียนฟรีแบบจดหมาย(ฮอร์โมนกระตุ้นกล้ามเนื้อ) คุณสามารถส่งจดหมายไปที่ฝ่ายโจทก์ของสาธารณรัฐไปยังแฟ้มร้องเรียน อย่างไรก็ตามคุณบางคนต้องทำตามกฏ คดีนี้ตัวอย่างเช่นมีความตั้งใจที่จะช่วยเธอในวิธีของนาย