จัดการความขัดแย้งกับของคุณ,โรงเรียนการจัดการกับความขัดแย้งกับข้อ คโฮล์เดอร์ของบริษัทประกันก็ปัดความรัสัญญาโรงเรียนลูกของคุณหรือเด็ก